Naturvårdsverket tillsynsvägleder om Reach

Informationsfakta. ISBN 978-91-620-8617-6.

Sidor
4
Utgiven
2012-09
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8617-6

Många företag och verksamheter inom skilda områden och branscher berörs av Reach-reglerna. Ett företag kan också ha flera olika roller enligt Reach och kan på samma gång till exempel vara både tillverkare och användare av kemiska produkter (ämnen eller blandningar av ämnen).

Reach-reglerna införs stegvis vilket innebär att det inte går att ha tillsyn över alla delar av Reach ännu. Flera olika myndigheter tillsynsvägleder om reglerna i Reach och fördelningen av ansvar framgår av 3 kap. i miljötillsynsförordningen (2011:13).

Naturvårdsverkets ansvar för tillsynsvägledning gäller i första hand yrkesmässig användning av kemiska produkter. Det omfattar främst miljöfarliga verksamheter som kan orsaka utsläpp till den yttre miljön.

- - -

Faktabladet kommer som trycksak inom kort.