2050 Ett koldioxidneutralt Sverige

Folder. ISBN 978-91-620-8608-4.

Sidor
13
Utgiven
2013-02
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8608-4

2050 ska Sverige inte längre bidra till växthuseffekten. Visionen är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. Det övergripande målet är att ökningen av jordens medeltemperatur ska begränsas till två grader och att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären stabiliseras vid högst 400 ppm. Utifrån de politiska målen har Naturvårdsverket i samverkan med andra myndigheter utformat ett underlag till plan för hur visionen skulle kunna uppnås.

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle behöver ske i globalt samförstånd. Varken Sverige eller EU kan ensamt genomföra en sådan omställning. Det finns samtidigt många fördelar med att ta sig an utmaningen tidigt, att utveckla ny teknik och starta arbetet med nödvändiga samhällsomställningar.

- - -

Endast pdf