Vindkraftens påverkan

2 st. dvd-skivor, Vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö. ISBN 978-91-620-8606-0.

Utgiven
2013-01
Pris
170,00 kr. (exkl moms)
180,20 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8606-0

15 korta filmer om vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö

Två dvd-skivor med totalt 15 populärvetenskapliga forskarintervjuer och reportage. Filmerna bygger på Vindvals syntesrapporter och tar upp områdena Vindkraftens påverkan på människors intressen, Fåglar och fladdermöss, Marint liv, samt Påverkan på landlevande däggdjur. En intervju beskriver hur vindkraftprövning går till i domstol. Varje film är ca 6 minuter.

A report from the Vindval research programme.
Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.

- - -