Naturvårdsverkets årsredovisning 2013

Naturvårdsverket redovisar verksamheten för 2013. ISBN 978-91-620-8692-3.