Forskning för miljömålen 2012–2016

Broschyr. ISBN 978-91-620-8581-0

Sidor
10
Utgiven
2012-06
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8581-0

Forskningen som finansieras av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska ge stöd för miljöarbetet i samhället. Den här skriften är en inriktningsförklaring för våra kommande forskningssatsningar och ett redskap för vårt långsiktiga kunskapsarbete.

Läs mer om forskning för miljömålen.

- - -

Endast pdf.