Halvering av lustgasutsläppen från Sveriges nordligaste sjukhus

Faktablad. Goda exempel. ISBN 978-91-620-8580-3.