Gödsel och avloppsvatten driver Katrineholms biogasbilar

Faktablad, Goda exempel. ISBN 978-91-620-8576-6

Sidor
2
Utgiven
2012-04
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8576-6

I Katrineholm finns två produktionsenheter för omvandling av dels avloppsvatten, dels gödsel till biogas för fordonsdrift. Restprodukterna från gödselanläggningen omvandlas till energirika näringsämnen för odling och förs tillbaks till kringliggande gårdar. Resultat: kretslopp sluts, utsläpp minskas samtidigt som fler kan tanka biogas.

- - -