Gödsel och avloppsvatten driver Katrineholms biogasbilar

Faktablad, Goda exempel. ISBN 978-91-620-8576-6