Sverige utan klimatutsläpp år 2050

Sammanfattning av ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-8574-2.