Fritt fram för friluftsliv, 2012

Tema natur- och kulturturism. ISBN 978-91-620-8573-5.