Hälsorelaterad miljöövervakning
– årsrapport 2011

Mätningar av miljöns effekter på människors hälsa. ISBN 978-91-620-8570-4.

Sidor
50
Utgiven
2011-12
Pris
118,00 kr. (exkl moms)
125,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8570-4

Denna årsrapport beskriver aktuella resultat från Naturvårdsverkets miljöövervaknings programområde Hälsorelaterad miljöövervakning. De olika avsnitten i rapporten handlar om frågor som rör den yttre miljön och hur vi exponeras för olika faktorer som påverkar vår hälsa.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.