Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP

Broschyr, Goda exempel. ISBN 978-91-620-8476-9.

Sidor
16
Utgiven
2010-04
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8476-9

Hur kan biogas produceras av avfall och andra restprodukter? Hur kan vi skapa hållbara städer och stadsdelar? Broschyren leder dig vidare till särskilt framstående lösningar inom en mängd energi- och klimatpåverkande områden. Få inspiration och tips från de goda exemplen utvalda bland alla de projekt i Sveriges kommuner som utgör resultatet av de statliga investeringsprogrammen Klimp och LIP.

- - -

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.