Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP

Broschyr, Goda exempel. ISBN 978-91-620-8476-9.