Nu vet vi det här!

Resultat från forskning 2005-2009 inom kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-8469-1.

Sidor
54
Utgiven
2010-03
Pris
50,00 kr. (exkl moms)
53,00 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8469-1

Vindkraftens miljöpåverkan – resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval

En sammanfattning av fem års forskning om vindkraftens miljöpåverkan. De 20-tal forskningsprojekt som hittills har genomförts inom Vindval har studerat hur vindkraft påverkar människors intressen, livet i havet samt fåglar och fladdermöss.

Nu vet vi till exempel att få människor störs av ljud från vindkraftverk, att det vid vindkraftsfundamenten i havet bildas rev som ger fiskar skydd och föda, att fåglar som flyger över havet väjer för vindkraftverken och att fladdermöss ogärna jagar insekter vid vindkraftverk till havs när det blåser mycket.

Här har experter sammanställt resultaten från Vindvals forskning. Forskare, projektörer och handläggare berättar om resultat och erfarenheter. Här finns också beskrivningar av tio nystartade projekt.

- - -