Ökad flora i Mjölby

Faktablad, Goda exempel. ISBN 978-91-620-8459-2.