Ökad flora i Mjölby

Faktablad, Goda exempel. ISBN 978-91-620-8459-2.

Sidor
2
Utgiven
2011-08
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8459-2

Genom att restaurera kalkkärr och stäppängar har Mjölby kommun bevarat sällsynta och hotade växt- och djurarter. Dessutom har invånarna ett nytt naturreservat att besöka. Faktablad.