Slamrening med ultraljud ger mer biogas i Oskarshamn

Faktablad, Goda exempel. ISBN 978-91-620-8446-2.

Sidor
2
Utgiven
2011-08
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8446-2

Ernemars avloppsreningsverk i Oskarshamn har infört en ny ultraljudsteknik för överskottsslam. Dessutom installerade man ett biologiskt slamfilter. Biogasproduktionen har ökat och slamdeponeringen har minskat med 3 500 ton per år.