Slamrening med ultraljud ger mer biogas i Oskarshamn

Faktablad, Goda exempel. ISBN 978-91-620-8446-2.