Slipvadd och olja återvinns med ny teknik i Fagersta

Faktablad. Goda exempel. ISBN 978-91-620-8442-4.