Renare luft i Arvidsjaur

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8425-7.

Sidor
2
Utgiven
2010-04
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8425-7

En ny biobränsledriven fjärrvärmepanna i Arvidsjaur gör att kommunens invånare nu har betydligt renare luft. Pannan ersatte huvudsakligen el- och oljeuppvärmning, och sänkte även de årliga koldioxidutsläppen med 2 600 ton.

- - -

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.