Klimatinvesteringsprogram

Faktablad. Ett verktyg för att nå det svenska klimatmålet. ISBN: 978-91-620-8379-3

Sidor
2
Utgiven
2009-03
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8379-3

Ett verktyg för att nå det svenska klimatmålet

Den svenska statens stöd till Klimatinvesteringsprogram – Klimp – har inneburit att svenska kommuner och andra lokala aktörer har fått bidrag till långsiktiga investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.