Rening av avloppsvatten i Sverige – 2006

Broschyren redovisar utsläpp och slamkvalitet år 2006 för de kommunala reningsverken i Sverige. ISBN: 978-91-620-8372-4

Sidor
15
Utgiven
2009-01
Pris
154,00 kr. (exkl moms)
163,24 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8372-4

Broschyren redovisar utsläpp och slamkvalitet år 2006 för de kommunala reningsverken i Sverige samt hur miljöpåverkan av avloppssystemen har förändrats sedan 1940-talet. Dessutom beskrivs i vilken grad Sverige uppfyllde EU:s avloppsdirektiv år 2006.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.