Ultrafilter renar kadmium i Oskarshamn

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8363-2.

Sidor
2
Utgiven
2008-10
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8363-2

Oskarshamn är en industrikommun med höga utsläpp av miljöfarliga ämnen, bland annat tungmetaller. Tack vare ett samarbete med ett lokalt företag som tvättar kläder från industrin har utsläppen av kadmium till Kalmar sund minskat med över 10 procent.

Ingår i faktabladserien ”Goda exempel" – den bästa tiondelen av projektresultaten från kommunernas miljöarbete inom Lokala investeringsprogram, LIP, och Klimatinvesteringsprogram, Klimp. (Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.)