Cementa gör cement av slagg på Gotland

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8361-8.