Bättre luft i Stockholm med avloppsslam

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8360-1.

Sidor
2
Utgiven
2008-10
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8360-1

Stockholm stads reningsverk producerar biogas ur avloppsslammet. Gasen kan användas till både uppvärmning och som fordonsgas och ger inte några nettoutsläpp av koldioxid. Reningsverken har minskat sina utsläpp och blivit energileverantörer.

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.