Solnabor källsorterar med hjälp av sopsug

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8358-8.