Osaby kombinerar utbildningar med miljöcertifierat jord- och skogsbruk

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8357-1.

Sidor
2
Utgiven
2008-10
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8357-1

Osaby säteri i Växjö kommun är nu ett KRAV-jordbruk på 110 hektar, och 386 hektar skog runt säteriet är FSC-certifierat. Idag värmer pellets byggnaderna istället för som tidigare el och olja.

Ingår i faktabladserien ”Goda exempel" – den bästa tiondelen av projektresultaten från kommunernas miljöarbete inom Lokala investeringsprogram, LIP, och Klimatinvesteringsprogram, Klimp. (Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.)