Osaby kombinerar utbildningar med miljöcertifierat jord- och skogsbruk

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8357-1.