Unikt jätteprojekt sanerade Stockholm

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8355-7.