Svartsjövikens strandängar betas igen

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8353-3.