Betongåtervinning minskar transporter och vattenförbrukning

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8352-6.