Unik metod sanerade sjön Turingen

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8348-9.