Unik metod sanerade sjön Turingen

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8348-9.

Sidor
2
Utgiven
2008-10
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8348-9

Både naturvärden och ekonomiska värden har ökat i Nykvarn sedan kommunen sanerade den kvicksilverförgiftade sjön Turingen. Den idag oätliga fisken kommer inom en relativt snar framtid återigen gå att äta.

Ingår i faktabladserien ”Goda exempel" – den bästa tiondelen av projektresultaten från kommunernas miljöarbete inom Lokala investeringsprogram, LIP, och Klimatinvesteringsprogram, Klimp. (Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.)