Bussen kommer först i Jönköping

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8346-5.

Sidor
2
Utgiven
2008-10
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8346-5

Genom att ta ett helhetsgrepp på trafiksituationen, förändra trafikmiljön och prioritera busstrafiken, har Jönköping ökat antalet resor med buss och minskat de klimatpåverkande utsläppen.

Ingår i faktabladserien ”Goda exempel" – den bästa tiondelen av projektresultaten från kommunernas miljöarbete inom Lokala investeringsprogram, LIP, och Klimatinvesteringsprogram, Klimp. (Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.)