Bussen kommer först i Jönköping

Faktablad. Goda exempel. ISBN: 978-91-620-8346-5.