Västervik sanerade förgiftad havsvik

Faktablad. Goda exempel. ISBN 978-91-620-8342-7.

Utgiven
2008-10
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8342-7

Örserumsviken vid Västervik har renats från stora mängder föroreningar, i första hand PCB och kvicksilver. Från att ha varit en kraftigt förorenad miljö ligger nu Örserumsviken under Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark.

Ingår i faktabladserien ”Goda exempel" – den bästa tiondelen av projektresultaten från kommunernas miljöarbete inom Lokala investeringsprogram, LIP, och Klimatinvesteringsprogram, Klimp. (Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.)