Vägledning för verifiering av utsläppsrapporter för koldioxid

Denna vägledning riktar sig till verksamhetsutövare och ackrediterade kontrollörer och är avsedd att underlätta användningen av regelverket i föreskrifterna. ISBN: 978-91-620-8333-5