Naturvårdsverkets informationsarbete med FN:s klimatpanel, IPCC, 2007

Metod och resultat. ISBN 978-91-620-8320-5.