Vindkraftens miljöpåverkan

Resultat från forskning 2005–2007 inom kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8310-6.