Miljöledningsguide för statliga myndigheter

Information och konkreta tips på hur man kan arbeta med miljöledningssystemets alla områden. ISBN 978-91-620-8309-0.