Screening

Broschyr. Kort beskrivning om vad screening är, syfte och vad som hittills gjorts. ISBN 978-91-620-8305-2.

Sidor
13
Utgiven
2008-05
Pris
141,00 kr. (exkl moms)
149,46 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8305-2

Nya potentiella miljögifter dyker upp tillsammans med andra möjliga problemämnen i samhället. Därför har miljöövervakningen kompletterats med ett screeningprogram. Screeningen inleddes i liten skala 1996–97 och har efter hand ökat i omfattning. Broschyren beskriver kort vad screening är, vilket syftet den har, och vad som hittills gjorts.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.