Vindkraft på land

Branschfakta. ISBN 91-620-8281-7.