Fritt fram för friluftsliv, 2008

Broschyr. ISBN 91-620-8266-3.