Så skyddas värdefull skog

Broschyren presenterar den nationella strategin för formellt skydd av skog enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar. ISBN 91-620-8260-4.

Sidor
10
Utgiven
2006-08
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-8260-4

Den nationella strategin för formellt skydd av skog

Denna broschyr presenterar den nationella strategin för formellt skydd av skog enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar. Strategin riktar sig till myndigheter, kommuner, markägare, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer och andra berörda.