Så skyddas värdefull skog

Broschyren presenterar den nationella strategin för formellt skydd av skog enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar. ISBN 91-620-8260-4.