Skjutbanor finkalibrigt skytte. Utgåva 5

Branschfaktablad. ISBN 91-620-8237-X.

Sidor
11
Utgiven
2006-02
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-8237-X

Ett branschfaktablad om miljöproblem vid skjutbanor som orsakas främst av buller och spridning av bly till mark. Beskriver åtgärder för att begränsa spridning av föroreningar samt egenkontroll och villkor i samband med prövning enligt miljöbalken.

Observera att det som står om blyammunition, fram för allt på sidorna 6-7 med koppling till förordningen (1998:944), inte längre gäller. Vi hänvisar i dessa avsnitt istället till artiklar på vår webbplats.