Grafisk industri

Ett branschfaktablad om grafisk industri. ISBN 91-620-8206-X.