Förbränningsanläggningar för energiproduktion inklusive rökgaskondensering, Utgåva 2

Branschfaktablad. ISBN 91-620-8196-9.

Sidor
48
Utgiven
2005-04
Pris
118,00 kr. (exkl moms)
125,08 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-8196-9

Ett branschfaktablad om förbränningsanläggningar inkl. rökgaskondensering (exkl. avfallsförbränning). Beskriver miljöpåverkan, åtgärder för att minska miljöpåverkan, egenkontroll och ger exempel på villkor i samband med prövning enligt miljöbalken.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.