Vägledning till lagstiftning om utsläpp av koldioxid

Denna vägledning omfattar bl a lag och förordning om utsläpp av koldioxid. ISBN 91-620-8183-7.

Sidor
26
Utgiven
2004-11
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-8183-7

Omfattar lag och förordning om utsläpp av koldioxid och föreskrifter och allmänna råd om tillstånd till utsläpp av koldioxid, tilldelning av utsläppsrätter samt om övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp.