Vägledning till lagstiftning om utsläpp av koldioxid

Denna vägledning omfattar bl a lag och förordning om utsläpp av koldioxid. ISBN 91-620-8183-7.