Avloppsrening i Sverige

Broschyr. Redovisar föroreningar till vatten och i slam samt tillförseln av kväve och fosfor till haven. ISBN 91-620-8137-3.

Sidor
16
Utgiven
2003-08
Pris
152,00 kr. (exkl moms)
161,12 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-8137-3
Författare
Mikael Szudy och Tiina Mark-Berglund SCB. Ett SMED-projekt.

Teknik, utbyggnad och reningsresultat för de större avloppsreningsverken presenteras i text, diagram och tabeller. Broschyren redovisar föroreningar till vatten och i slam samt tillförseln av kväve och fosfor till haven. Fyra viktiga miljömål beskrivs.