På väg mot klimatmålet – så kan den fysiska planeringen bidra

Den fysiska planeringens betydelse för att minska växthusgaserutläppen uppmärksammas i skriften. ISBN 91-620-8095-4.