Utsläpp av ammoniak och lustgas

En vägledning vid prövning enligt Miljöbalken. ISBN 91-620-8089-X.