Utsläpp av ammoniak och lustgas

En vägledning vid prövning enligt Miljöbalken. ISBN 91-620-8089-X.

Sidor
29
Utgiven
2002-10
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-8089-X

från förbränningsanläggningar med SNCR/SCR

 En vägledning vid prövning enligt Miljöbalken vad det gäller villkorssättning och mätning av utsläpp av ammoniak NH3 och lustgas N20 från förbränningsanläggningar med icke katalytisk (SNCR) eller katalytisk reduktion (SCR). Även miljöeffekterna beskrivs. Branschfakta.

- - -