Bredda perspektiven! Korta versionen

Redovisning från ett pilotlänsprojekt som genomfördes under våren 2001. ISBN 91-620-8070-9.