Fokus på klimatförändring

Broschyr. Ingår i studiepaketet Tänk dig vädret. ISBN 91-620-8060-1.