Åtgärdsprogram för bevarande av Lövgroda

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-8049-0.