Åtgärdsprogram för bevarande av Gölgroda

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-8013-X.