Metod för immissionsmätning av externt industribuller

ISBN 91-7590-211-7

Sidor
86
Utgiven
1984-06
Pris
0 kr.
ISBN
91-7590-211-7

Meddelande 6/1984

Framtagande av denna mätmetod har drivits som ett gemensamt nordiskt projekt genom NORDFORSKS regi.

Mätmetoden följer i stort den uppställning och det innehåll som anges i förslaget till standard DRAFT ISO 1996.

- - -

Annat du kan ha nytta av: