Alternativa metoder för myggbekämpning

En kunskapsöversikt. ISBN 978-91-620-6840-0.